Yazı Boyutu

a a a

Eyüp ile ilgili tarih ve medeniyet araştırmaları yapmak üzere kurulan Eyüp Sultan Araştırma Merkezi (EYSAM), seçkin bir davetli topluluğunun katılımıyla açıldı. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Remzi Aydın, “Eyüp Sultan Araştırma Merkezi zamanda, mekanda ve insanda biriken hafızayı deşifre ederek üstünde durduğumuz toprağın tarihine ışık tutacak” dedi.

Eyüp Sultan Araştırma Merkezi, Bahariye Mevlevihanesi’nde yapılan tanıtım toplantısıyla açıldı. Açılışa Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Başbakanlık Başdanışmanı Prof. Dr. Bekir Karlığa, Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, Eyüp Kaymakamı Abdullah Dölek, İstanbul İl Kültür Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, akademisyenler, araştırmacı ve yazarlar büyük ilgi gösterdi.

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, EYSAM’ın Eyüp tarihine ışık tutacağını belirterek, “Merkezimiz, Eyüp’ün şehircilik serüvenini bilgi, belge ve dökümanlarla konuşturacak. Merkezimiz bünyesinde kapsamlı bir ihtisas kütüphenesi faaliyet gösterecek. Kütüphanemiz online olarak da hizmet verecek. Eyüp’ün geçmişinden aldığımız ilhamla bilimsel yayınlar, sempozyumlar, konferanslar, sergiler ve projelerle kültür ve medeniyetimize katkı sunacağız” diye konuştu.

Eyüp’ün sahip olduğu müktesebata saygı duyulması ve korunması gerektiğini anlatan Aydın, “Sahip olduğumuz değerleri ortaya çıkarmak ve geleceğe taşımak istiyoruz. Son 10 yılda bu ülkede çok iyi işler yapıldı. Bu kutlu yürüyüşün devam etmesini istiyoruz” dedi.

BU DEĞERLER GELECEĞE AKTARILACAK

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ise, Eyüp’ün İstanbul’un manevi kalbi olduğunu belirterek, bu farkındalığın kurumsallaşmasına önem verdiklerini belirtti. AK Parti’nin kültürel mirasa sahip çıkan önemli çalışmalar yaptığını belirten Yazıcı, “Siyasi olarak geçmişin kültürel mirasının zenginliğinin farkındayız. Bu tür çalışmalar bu zenginliği ortaya çıkaran önemli işlerdir. Buradaki değerler ortaya çıktıkça, bunlar geleceğe aktarılacaktır” diye konuştu

İNSANOĞLU’NUN ORTAYA KOYDUĞU EN DEĞERLİ ŞEY: MEDENİYET

Başbakan Müşaviri ve Medeniyetler İttifakı Başkanı olan tarihçi Prof. Dr. Bekir Karlığa ise, insanoğlunun ortaya koyduğu en değerli şeyin medeniyet olduğunu belirtti. Medeniyet kurabilmek için zengin bir entelektüel birikime sahip olunması gerektiğini anlatan Karlığa, “Dünyadaki medeniyet sayısı 40’ı geçmez. Biz, zengin bir medeniyet mirasına sahibiz. Medeniyet şehirliliktir, Medine’ye mensubiyetle alakalıdır. Her medeniyetin bir sembol şehri vardı, İstanbul hem Türklerin hem Müslümanların sembol şehridir. Şehirlerin ruhu vardır, o ruhu aldığınızda ortada bir beton yığını kalır. Ruhu yeniden geri getirmek de kolay değildir. İstanbul’un fiilen ruhunun bulunduğu yer, Eyüp Sultan’dır. Medeniyetimizin sahip olduğu değerleri ortaya çıkarma çabası takdire şayandır” diye konuştu.

Toplantıda, Prof. Dr. Bekir Karlığa’ya tarih ve medeniyet çalışmalarına verdiği katkı dolayısıyla bir plaket de verildi.

EYSAM MEDENİYET DEĞERLERİMİZİ AÇIĞA ÇIKARACAK

Eyüp, medeniyetimizin en özel beldelerinden biridir. İstanbul’daki ilk Müslüman yerleşim yeri olan Eyüp, Eyüp El Ensari’den Akşemsettin’e, Ebu Suud Efendi’den Necip Fazıl’a, Mehmet Akif’e kadar pek çok kıymetli büyüğü bağrında taşır. Sokaklarında Itri’nin sultan-ı yegah-ı, Zekai Dede’nin hüzzamına karışır.

Medeniyetimizin ana damarlarının yolu Eyüp’te kesişir. Bilimden sanata, edebiyattan kültüre kadar geniş bir alanda Eyüp derin bir birikime sahiptir. İşte Eyüp’ün sinesinde bulunan bu eşsiz değerler, Eyüp Belediyesi tarafından kurulan Eyüp Sultan Araştırma Merkezi (EYSAM) tarafından açığa çıkarılacak.

Eyüp’le ilgili bilgi ve belgelerin kayıt altına alacak, yerli ve yabancı araştırmacıların istifadesine sunulacak Eyüp Sultan Araştırma Merkezi EYSAM, Eyüp Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü bünyesinde kuruldu.

Eyüp’ün tarihi, kültürü, sanatı ekonomisi ve şehircilik serüveni, tarih boyunca biriktirdiği bu görkemli hafızayı yeniden hatırlatarak şehrin geleceğine ışık tutacak olan Merkez, Eyüp, şehir, kültür, tarih ve medeniyet hakkında yapılacak araştırmaları kurumsallaştıracak. EYSAM’ın yapacağı çalışmalarıyla Eyüp’ün somut ve somut olmayan tarih ve kültür hazinelerinin UNESCO tarafından tescil edilmesi sağlanmış olacak.

Eyüp Sultan merkez’de kurulan EYSAM bünyesinde kurulan Eyüp Belleği’nde şimdiden önemli bir arşiv oluştu. Tarihi öneme sahip 105 bin 220 belge, 5274 fotoğraf arşivi yerli ve yabancı araştırmacıların ilgisine sunuldu.

EYSAM bünyesinde kurulan Eyüp İhtisas Kütüphanesi ise hem fiziksel hem de dijital ortamda hizmet verecek. Eyüp’le ilgili her türlü kitap, bilgi, dökümana ulaşılabilecek.

EYSAM bünyesinde, Eyüp Müzesi, Zekai Dede Konservatuarı, süreli yayınlar, akademik yayınlar, tematik sergiler, konferans, seminer ve kongreler ve Eyüp tarihi dokusunun korunması üzerine ARGE çalışmaları yapılacak.

Eyüp Sultan Araştırma Merkezi ayrıca uluslararası kongre, konferans ve sempozyumlara ev sahipliği yapacak. Ulusal ve uluslararası üniversite kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılacak, Eyüp’le ilgili araştırma ve akademik çalışmalar desteklenecek.