Yazı Boyutu

a a a

ORTAK AKIL SEFERBERLİĞİ

Eyüp Sultan Tarihi Merkez Yönetimi; 3 yıllık bir Araştırma Geliştirme (ARGE) süreci ve ortak aklın eseridir. Bu süreçte ortak akıl oluşturmak için;

 • Çalıştaylar
 • Arama Toplantıları
 • Odak Grup Toplantıları
 • Paydaş Toplantıları
 • Saha Anketleri
 • Rapor ve Eylem Toplantıları
 • Fikir Projeleri
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi İle Projelendirme ve Koordinasyon Toplantıları gibi onlarca çalıştay ve toplantılar düzenlendi.

Ortaya çıkan Eyüp Sultan Tarihi Merkez Yönetimibu çalışmaların ürünüdür.SÜREÇ, PLANLAMA ve TASARIM

Eyüp Sultan Kentsel Sit Alanı Tarihi Merkez Yönetim Planlama safhası süresince; İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi gibi planlama ve tasarım alanlarında seçkin üniversite hocalarının danışmanlığı alınmış, Bilgi Üniversitesi & Eyüp Belediyesi iş birliği ile Kültürel Alan Yönetimi kapsamında Süreç Hikâyesi, Durum Tespiti, Vizyon ve Stratejiler, Yönetim Plan Raporları hazırlanmıştır.

Eyüp Sultan Tarihi Merkez Yönetimi Master Planı hazırlanarak şehrin yol haritası belirlenmiştir.

Eyüp Sultan Tarihi Merkez ve Süreç Planlama Aşamasında;

 • Tespit ve analiz çalışmaları tamamlandı.
 • Hedef ve stratejiler belirlendi.
 • Faaliyet ve projeler tespit edildi.
 • Stratejik Eylem Planı hazırlandı.
 • Meydan ve çevre düzenlemesi için fikir projeleri hazırlandı.
 • Kurumsal kimlik çalışmaları tamamlandı.