Yazı Boyutu

a a a

EYÜP SULTAN ARAŞTIRMA MERKEZİ’NİN TANITIMI

Eyüp Belediye Başkanlığı Strateji Geliştirme Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan “Eyüp Sultan Araştırma Merkezi”nin kısaltılmış adı EYSAM’dır.

Merkezin kuruluş amacı; Eyüp’ün tarihi, zengin kültür birikimi, sanatı, ekonomisi, kentleşme olgusu üzerine araştırma/inceleme yaptırmak, yörede yetişen bilim/sanat adamlarını özendirmek, kent içinde konulması muhtemel sanat eserleriyle ilgili düzenleyici çalışmalarda bulunmak, yerel kültürün korunmasına, yaygınlaştırılmasına yardımcı olmak ve böylece yerel imkânlarla evrensel kültüre hizmet etmektir.

Bu sunumda EYSAM’ın yaptıkları, hedefleri ve araştırmacılara neler sunacağı hususunda bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

EYSAM’IN GÖREVLERİ

 1. Belge ve bilgi tespiti, temini ve değerlendirilmesi,
 2. Kongre, konferans ve sempozyum gibi geniş katılımlı ilmi etkinlikler düzenlenmesi,
 3. Dijital bir ihtisas kütüphanesi oluşturulması
 4. Dijital görsel arşiv merkezi oluşturulması
 5. Bu arşiv ve kütüphaneye yazma ve matbu eserlerin bağış, satın alma veya kopyalama suretiyle akışının sağlanması,
 6. Şehir tarihi, sanatı, kültürü ve sosyo-ekonomik konularda araştırma yapmak,
 7. Lisans-lisans üstü tezlerin ve diğer ilmi araştırmalardan uygun olanlarının yayınlanması
 8. Diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılması,
 9. Merkezin ve Danışma Kurulu’nun tarihi ve güncel konularda önereceği araştırma çalışmalarını yapanlara maddi ve bilimsel her türlü desteğin verilmesi,
 10. Bu çalışmalar sırasında, yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan ilmi kuruluşlarla iş birliğinin geliştirilmesi ve tetkik gezileri yapmak,
 11. Tarihi ve güncel konularda bilgilendirici sergiler düzenlemek,
 12. Müze kurulmasını sağlamak.